5 kroków do wdrożenia chmury w firmie

Wdrażanie chmury w firmieAnaliza techniczna, analiza finansowa, porównanie z tradycyjnymi rozwiązaniami i wybór odpowiedniego dostawcy usług - to kroki niezbędne do podjęcia przed wdrożeniem technologii chmurowej. I przed czerpaniem korzyści z jej zastosowania.

"Badanie wykorzystania przetwarzania w chmurze w największych polskich organizacjach" (TOP 500) wykazało, że 55% z nich w ogóle nie korzysta z technologii cloud computing, a 40% nie ma nawet w planach wdrożenia chmury. Co jest przyczyną ograniczonej aktywności Polaków w zakresie technologii cloudowej? Okazuje się, że największe organizacje w kraju mają obawy zarówno przed wdrożeniem nowego rozwiązania, jak i przed standaryzacją systemów IT wprowadzanych przez ich zagraniczne spółki-matki. W raporcie z badania zaznaczono jednak, że światowe trendy technologiczne, a także edukacja w zakresie chmury i regulacje Komisji Europejskiej sprawiają, że architektura IT przejdzie transformację właśnie w kierunku tej technologii.

Chmura, zdaniem ekspertów, służy zwiększeniu wartości przedsiębiorstwa. Firmy, inwestując w nią, liczą na optymalizację kosztów prowadzenia działalności i znalezienia modelu, który pozwoli generować większe zyski. Trzeba jednak mieć na uwadze, że prawdziwe korzyści poprzedzone są racjonalnym wdrożeniem technologii chmurowej. Przeniesienie firmy do chmury wymaga jasnej instrukcji, która pozwoli zanalizować firmowy ekosystem i otoczenie biznesowe oraz zastanowić się, jakie rozwiązania realnie przydają się w przedsiębiorstwie. Dlatego planując wdrożenie chmury warto podjąć pięć podstawowych kroków.

Krok 1 - Analiza aplikacji

Analiza aplikacji, które obecnie wykorzystuje firma - to w przypadku przedsiębiorstw z rozwiniętymi działami IT. Niewielkie firmy, które idąc z duchem technologicznego czasu i starając się napędzić swój biznes planują wdrożyć chmurę, powinny zacząć od przeanalizowania zalet tego rozwiązania, by utwierdzić się w przekonaniu, że naprawdę warto.

Krok 2 - Analiza techniczna

Po dokonanej analizie firmowych aplikacji należy podzielić je na podstawowe (wpływają na powodzenie na rynku docelowym) i kontekstowe (nie wpływają na różnice między firmami). Niejednokrotnie okazuje się, że aplikacje, które obsługują kluczowe procesy biznesowe stanowią mniejszość, a w kolejnych etapach analizy aplikacje kontekstowe wyrastają na podstawowe. Po analizie aplikacji niezbędne jest przeprowadzenie analizy technicznej, która pozwoli ocenić poziom spersonalizowania każdej z nich, stopień zintegrowania i bezpieczeństwa. Przedsiębiorstwa debiutujące w roli użytkowników chmury na tym etapie powinny zaś dokonać wyboru firmy, która mogłaby dostarczać usługi cloudowe. Wskazówka? Warto postawić na doświadczoną markę oferującą kompleksowe rozwiązania, elastycznie dopasowywane do indywidualnych potrzeb każdej firmy.

Krok 3 - Analiza finansowa

Analiza finansowa - wyliczenia, które pozwolą na porównanie kosztów utrzymania własnej infrastruktury IT z wykorzystaniem usług w chmurze. By analiza finansowa była wiarygodna, trzeba pamiętać o uwzględnieniu wszystkich kosztów - od oprogramowania przez konserwację urządzeń po personel.

Krok 4 - Podjęcie decyzji

W efekcie analizy finansowej zyskamy odpowiedź na pytanie nie tylko, czy wdrożenie chmury pozwoli na zoptymalizowanie kosztów prowadzenia działalności, ale czy technologia cloud computingu przyczyni się również do podniesienia wartości przedsiębiorstwa. To krok, który pozwala na najważniejsze podsumowanie zalet chmury i podjęcie decyzji.

Krok 5 - Wdrożenie chmury

Zamknięcie procesu analiz i rozpoczęcie realnego wdrożenia nie obędzie się bez wyboru odpowiedniego dostawy usług chmurowych. Drogowskazem w wyborze powinna być kompleksowość i nowoczesność oferowanych usług. Tak jest w przypadku rozwiązań tworzonych przez Comarch w myśl idei ERP 2.0, które dzięki integracji mobilności, cloud computingu i e-commerce, dają firmom szansę wejścia w XXI wiek z możliwością uwolnienia ich pełnego potencjału. ERP 2.0 pozwala każdemu przedsiębiorcy wybrać w ramach systemu optymalny zestaw rozwiązań dla siebie, zaspokajając nie tylko potrzebę obsługi księgowej, ale i każdą dodatkową potrzebę - od mobilnych rozwiązań przez profesjonalną platformę analityczną po zarządzanie łańcuchem dostaw oraz relacje z klientami i partnerami biznesowymi.Internet i jego zalety

Zalety InternetuInternet całkowicie zmienił oblicze naszego świata i nie ulega to najmniejszej wątpliwoś

Przemoc w Internecie i mediach społecznościowych - przejawy cyberprzemocy

Przemoc w InterneciePrzemoc w Internecie to powszechne zjawisko, które przyjmuje różne formy. Media