Społeczeństwo sieciowe - szybka, łatwa i tania komunikacja

Społeczeństwo sieciowe - informacyjneSpołeczeństwo sieciowe to termin powstały w latach dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku, a który odnosi się do coraz szybszego rozwoju technologii, konwergencji oraz powstawania multiplatform.

Wg Manuela Casstelsa jest to nowe zjawisko oparte na przestrzeni przepływów i aczasowym czasie, czyli nowej, globalnej metodzie komunikacji. Określenie to pozwala na opisanie nowego społeczeństwa, którego w dobie cyfryzacji jest niemożliwe do zdefiniowania bez uwzględnienia Internetu i połączeń z niego wynikających. Społeczeństwo sieciowe to przekaźniki i zasobniki powiązane globalną siecią połączeń, w skład której wchodzą mikrosieci. Casstels kładzie bowiem nacisk nie na treść, a technologię komunikacji.

Nowy ład społeczny znosi tradycyjne podziały, choćby ze względu na narodowość i obywatelstwo wyrównując wszystkich internautów i dając im identyczne możliwości komunikacji - jedynym ograniczeniem jest rozwój technologiczny danego obszaru. Wpływa też bezpośrednio na gospodarkę i ekonomię zapewniając lepszą i szybszą komunikację oraz wprowadzenie do sieci sztucznych inteligencji. Powstaje branża e-commerce oraz administracja internetowa.

Społeczeństwo sieciowe to takie, w którym komunikacja jest łatwa, tania oraz szybka, a opiera się na komunikatach multimedialnych. Zniesione zostają bariery czasowe i przestrzenne, odbiorca i nadawca są równi i zawsze dostępni, w efekcie czego zacierają się podziały i sfery życia. Społeczeństwo sieciowe nie tylko ułatwia interakcje pomiędzy ludźmi ale często wprowadza interakcję pomiędzy człowiekiem a maszyną, sztuczną inteligencją. Bazą teorii tego rodzaju społeczeństwa jest globalna, nieograniczona sieć łącząca mniejsze sieci w spójną całość. W ten sposób każda osoba powiązana jest z całym światem poprzez system. Sieć ta wiąże bardzo silnie kolejne komórki i wirtualność, szybkość staje się ważniejsza niż prawdziwe relacje.

Zalety

 • natychmiastowa komunikacja pomiędzy jednostkami sieci niezależnie od ich położenia
 • oszczędność czasu, wysiłku i pieniędzy
 • nowe możliwości dla przedsiębiorstw i marketingu, rozwój handlu w skali lokalnej i globalnej
 • wsparcie praw związanych z wolnością człowieka i demokracją
 • mobilizacja oddolnych inicjatyw i kampanii społecznych
 • nieprzerwany dostęp do źródeł informacji
 • prócz globalizacji dostrzegamy formowanie się grup subkulturowych, tematycznych oraz kanałów promocji kultury regionalnej
 • napędzanie procesu rozwoju technologicznego
 • zwiększenie bezpieczeństwa i komfortu (monitoring, namierzanie sygnału telefonu, logowanie urządzeń w konkretnym miejscu i czasie)

Wady

 • zacieranie granic pomiędzy sferami publicznymi, prywatnymi
 • świat wirtualny staje się znacznie bardziej atrakcyjny poprzez zwiększenie tempa
 • zanik tożsamości, realnej identyfikacji na rzecz przypisania do wirtualnej grupy
 • degeneracja i skurczenie publicznej sfery
 • komunikacja błaha, jak cel sam w sobie
 • połączenie do globalnej sieci umożliwia ciągłe monitorowanie społeczeństwa w każdej dziedzinie
 • wykluczenie informacyjne osób spoza sieci
 • bezrefleksyjny świat multimedialny
 • zabawianie się na śmierć
 • zmniejszenie umiejętności społecznych, wycofanie z komunikacji interpersonalnej na rzecz komunikacji internetowej
 • zagrożenia płynące z anonimowością
 • znacznie większe ryzyko kradzieży danych i informacji, rozpowszechniania prywatnych treści
 • znieczulica społeczna, zanik empatii, otępienie, zastąpienie bodźców impulsami wirtualnymi
 • zmiany gospodarcze - przewaga korporacji globalnych nad lokalnymi biznesami
 • uzależnienie od cyberprzestrzeni
 • pozbawienie dostępu do Sieci pozostawia człowieka bezbronnym, samotnym i bezradnym

Społeczeństwo informacyjneInternet i jego zalety

Zalety InternetuInternet całkowicie zmienił oblicze naszego świata i nie ulega to najmniejszej wątpliwoś

Przemoc w Internecie i mediach społecznościowych - przejawy cyberprzemocy

Przemoc w InterneciePrzemoc w Internecie to powszechne zjawisko, które przyjmuje różne formy. Media