WIX NET

Przemoc w Internecie i mediach społecznościowych - przejawy cyberprzemocy

Internet

Przemoc w InterneciePrzemoc w Internecie to powszechne zjawisko, które przyjmuje różne formy. Media społecznościowe są przestrzenią nauki i rozrywki, ale stały się także platformą tzw. cyberprzemocy, która objawia się przez nękanie, zamieszczanie obraźliwych treści czy wysyłanie sugestywnych zdjęć. Co więcej, w Internecie nietrudno znaleźć pełne scen przemocy nagrania oraz fotografie, łatwo dostępne także dla dzieci.

Więcej…

   

Społeczeństwo sieciowe - szybka, łatwa i tania komunikacja

Internet

Społeczeństwo sieciowe - informacyjneSpołeczeństwo sieciowe to termin powstały w latach dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku, a który odnosi się do coraz szybszego rozwoju technologii, konwergencji oraz powstawania multiplatform.

Wg Manuela Casstelsa jest to nowe zjawisko oparte na przestrzeni przepływów i aczasowym czasie, czyli nowej, globalnej metodzie komunikacji. Określenie to pozwala na opisanie nowego społeczeństwa, którego w dobie cyfryzacji jest niemożliwe do zdefiniowania bez uwzględnienia Internetu i połączeń z niego wynikających. Społeczeństwo sieciowe to przekaźniki i zasobniki powiązane globalną siecią połączeń, w skład której wchodzą mikrosieci. Casstels kładzie bowiem nacisk nie na treść, a technologię komunikacji.

Więcej…